รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์

การประเมินระดับความปลอดภัยถนนและแนวทางออกแบบช่องทางรถจักรยานยนต์ (MC Lanes) สำหรับประเทศไทย EP.02/2แนวทางออกแบบช่องทางรถจักรยานยนต์ (MC Lanes)
สำหรับประเทศไทย EP.02
.
ร่วมรับฟัง วิธีการนับดาวบนถนน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก iRAP และ ThaiRAP
.
– ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP
– Mr. Greg Smith, International Road Assessment Programme: iRAP
– คุณพัชรี รักษาวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ
.
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง zoom
.
#iRAP #ThaiRAP #3starorbetter #roadsafety #สอจร.
#SaferRoad #SafeSystemApproach 👷‍♂️