รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

ทรัพย์ NPA ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตกระบี่ ทาวเฮ้าส์ ชั้นเดียว หมู่บ้านตรีทิพย์หมู่บ้านตรีทิพย์ เลขที่ 107/97 ถ.สายบ้านนานอก-บางขนุน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่