รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

รีไฟแนนซ์ผ่อนขั้นต่ำ3%นาน5ปีกับธนาคารออมสินหลักการเบื้องต้น คือ ออมสินจะรับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตทั้งจากธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (น็อนแบงก์) โดยจะผ่อนปรนอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จากปัจจุบัน 10% ของวงเงินใช้จ่าย เหลือเพียง 3% และขยายระยะเวลาเงินกู้นานถึง 5 ปี ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ยกเลิกบัตรเครดิตเดิม” เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือบัตรนั้นสร้างหนี้ใหม่ อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องยกเลิกบัตรเครดิตทุกใบ แต่สามารถยกเลิกเฉพาะบัตรที่ต้องการรีไฟแนนซ์กับธนาคารเท่านั้นก็ได้ และธนาคารไม่ได้จำกัดจำนวนบัตรที่จะเข้าร่วม
ที่มา/ภาพประกอบ :
รวบรวม เรียบเรียง บันทึกเสียง : พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย
ID : p_devere8789