รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

สรุปสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) Refinance เดือน เมษายน 2563 | Guru Livingสรุปสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) Refinance เดือน เมษายน 2563 | Guru Living

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
– เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
หมายเหตุ

วงเงิน
– วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – 2 = 2.95% ต่อปี
ปีที่ 3. = MRR -3.55% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
-กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00%ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR-0.75%ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR-0.50%ต่อปี

เงื่อนไขอื่นๆ

………………………………………………………
รีไฟแนนซ์บ้าน

ประกัน MRTA คืออะไร

ดอกเบี้ยบ้าน MRR MLR MOR คืออะไร

……………………………………………………..

#รีไฟแนนซ์ธอส #รี ไฟแนนซ์บ้าน #รีไฟแนนซ์ #refinance #อัตราดอกเบี้ยบ้าน #ธอส
#ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #GHBANK #ธอสสินเชื่อ #ธอสดอกเบี้ย