รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

สินเชื่อบ้าน ธอส. All Home ปี 2562สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2562
เลือกบ้านที่ใช่ ธอส.จัดให้เลย

✨รับดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.30% ต่อปี
✨วงเงินให้กู้สูง เงินงวดผ่อนชำระต่ำ

📍 ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Inbox : m.me/GHBank

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ