รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

GHB ธอส.ผนึกกองทัพไทย ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 3.99% นาน 10 ปีแรกธอส.ขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย ผนึกกองทัพไทย ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 3.99% นาน 10 ปีแรก ฟรี!!! ค่าธรรมเนียม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผนึกกองทัพไทย และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 9 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย” โดย ธอส. จะให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย สามารถรีไฟแนนซ์บ้านจากสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 คงที่ 3.99% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่ (1) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (2) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (4)ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญา ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือภายใต้กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท